Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Ljunghusens Handbollsklubb
BLI MEDLEM
Äntligen kör vi igång Handboll Fitness igen
2019-12-01 23:12

På söndag kör vi gång Handboll Fitness igen


Handboll Fitness Passen består av tre delar – Puls, Power och Play 
Puls - 20 minuters hinderbana löpning. Tonvikt på smidighet, spänst, rörlighet och löpsteg
Power - 20 minuters styrketräningen med egen kroppsvikt. Tonvikt på bålstyrka
Play – Vi spelar handboll med de förutsättningar vi har.

Träningskonceptet Puls o Power är speciellt framtaget för handbollsspelare. I åldern 11-14 år räcker det med 1 pass i veckan för att få tillräcklig fysträning.

Vårt pass är en ”populärversion” där vi lagt till playmomentet för att barn/ungdomar skall kunna träna och spela handboll tillsammans med föräldrar/vuxna.

 

Alla i åldern från ca 11 till 70 år är välkomna och kan vara med.

 

Följ oss på Facebook; 


https://www.facebook.com/groups/1743216652665354/


Eller sök på Facebook; Handboll Fitness Ljunghusens HK


Schema 2019/2020

Söndagar kl 17.00 - 18.45 på Ljungenskolan


Kontaktperson

Anders Almén

Email: anders@almen.org

Tel: 0702744463

Protokoll Årsmöte
2019-09-02 15:17

Hej


Protokollet ifrån årsmötet hittar ni genom att klicka här


Verksamhetsberättelsen hittar ni genom att klicka här


Resultat och Balansräkning, samt revisionsberättelse hittar ni genom att klicka här.


Mvh

Styrelsen


Revisor och styrelsemedlemmar sökes
2019-08-01 15:54
Söndagen den 25/8 är det dags för LHKs årsmöte. Vi är fortfarande i behov av en revisor och ytterligare styrelsemedlemmar så är du intresserad eller vet någon som är intresserad hör av dig till
jennieblom76@gmail.com så snart som möjligt".
Välkomna till Årsmöte
2019-07-29 10:46

Söndagen 25 Augustii är det årsmöte i Halörhallen 18:00


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Föredragning av ;

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret,

b) Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

11. Val av

a) föreningens ordförande.

b) ledamöter för en tid av två år;

c) suppleanter i styrelsen för en tid av två år.

d) val av revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.

e) Val av valberedning för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

12. Övriga frågor.Välkomna!

Handboll Camp 5-7 Aug
2019-06-16 07:52
LHK söker nu nya medlemmar till styrelsen.
2019-05-27 12:59

LHK är en fin och välskött förening som sedan starten 2002 utvecklats oerhört mycket både sportsligt och organisatoriskt.

 

Styrelsen arbetar aktivt med att utveckla föreningen och har lagt en grund att stå på och jobba vidare med. Vi behöver få in fler i styrelsen och gärna föräldrar från de yngre lagen som kan vara med och utveckla föreningen de närmsta åren. Styrelsemöte sker ca 1 gång/månad.

 

Vi söker därför dig som vill vara med och stärka föreningens organisation och bidra till att föreningen kan fortsätta utvecklas.

Det krävs ingen handbollsbakgrund utan ett engagemang och goda idéer som tar oss vidare i vårt arbete.  

 

Specifika områden är:

 

·       Arrangemang

·       Marknadsarbete, samarbetsavtal, etc

·       Revisor

 

En ideell förening bygger på ideellt arbete av många och vi är en oerhört viktig del i samhället, detta är något vi skall vara stolta över men också förvalta. Att jobba ideellt handlar mycket om att vilja göra gott och se hur vi som förening kan bidra till att våra barn och ungdomar har en aktiv fritid och en mötesplats där alla välkomnas och kan få plats. Detta är bara möjligt om vi vuxna tar ansvar för det ideella arbetet och ställer upp för varandra. Är vi fler blir det enklare för alla!

 

För att lämna en intresseanmälan samt mer information vänligen kontakta Jennie Blom, valberedningen.

jennieblom76@gmail.com

 

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
P10 (P9), 10/12 16:29 
F10 (F9), 01/12 21:35 
F09 (F10), 30/11 13:17 
P10 (P9), 27/11 10:14 
P08 (P11), 27/11 10:06 
F10 (F9), 16/11 07:55 
 
Sponsorer